صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها (صفحه 26)

چکیده مقاله ها

7-روابط صفویه با تاتارهای کریمه/ لیلا محبی*

 چکیده: تاتارهای کریمه بازمانده اولوس جوجی بودند که از قرن نهم هجری زیر سلطه امپراتوری عثمانی درآمده و در جریان منازعات عثمانیها و صفویه، به عنوان متحد عثمانی ها بارها به آذربایجان و  قفقازحمله کردند. اوج حملات آنها به ایران در زمان شاه محمد خدابنده بود. در زمان شاه عباس …

مشاهده بیشتر »

8-بررسی عملکرد سیاسی صاحب بن عباد در دوره حکومت آل بویه / آسیه ایزدیار*

چکیده: صاحب بن عباد یکی از  وزرای قدرتمند دوره آل بویه محسوب می شود. وی وزارت دو تن از امرای بویه ای را برعهدهگرفت و دوره وزارت طولانی را نسبت به سایر وزرای آل بویه، گذراند. او توانست با کمک و حمایت ابن عمید وزیر، به وزارت مویدالدوله بویه ای …

مشاهده بیشتر »

9-نقد علمی نگاره جشن سده در شاهنامه شاه طهماسبی/ شهرزاد کریمی*

چکیده: شاهنامه  را  می توان از جمله کتبی دانست که در تما‌می مکاتب نگارگری ایرانی از مهم ترین و پرکاربرد‌‌ترین‌کتابها در زمینه های کتاب آرایی ایرانی به شمار می‌آید. تعداد زیادی شاهنامه مصور در هردوره  نگارگری به جای مانده است، که گویای این ادعاست. در میان شاهنامه هایی که به …

مشاهده بیشتر »