صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها (صفحه 4)

چکیده مقاله ها

۱-بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دوره فتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار/مریم دخت مجیدی

چکیده: تقسیمات کشوری در ایران یعنی تقسیم کشور به ایالات و ولایات و استانها و شهرستانها و… می باشد. این تقسیمات از دیرباز در جامعۀ ایران وجود داشته است. با وجود تمام جا به جایی‌هایی که در گسترۀ تاریخ در حدود کشور صورت می‌گرفت باز هم پیکرۀ اصلی آن حفظ …

مشاهده بیشتر »

۲-بررسی عملکرد کمپانی های خارجی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه (با تکیه بر نقش بندربصره)/طیبه ادریسی

چکیده: خلیج فارس در طول تاریخ با توجه به جایگاه و موقعیت خاص و ویژه جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. خلیج فارس در گذر تاریخی خود، هریک از بنادر آن از اهمیت تجاری و اقتصادی بالایی برخوردار بوده و به عنوان قطب تجاری …

مشاهده بیشتر »