صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها (صفحه 5)

چکیده مقاله ها

2-کنشگران علوم غریبه در ایران دوره قاجاریه/ زهرا حاتمی* 

 چکیده: علوم غریبه بخشی مهم اما مغفول مانده از میراث ایرانی است که علیرغم اهمیت، عوام زده شده و در دوره جدید به فراموشی سپرده شده است. دوره قاجاریه به علت رویارویی سنت و مدرنیته زمانی مناسب برای بررسی این دسته از علوم است. دوره‌ای که در آن علیرغم گرایش …

مشاهده بیشتر »

3-مطالعه کاروانسراهای در مسیر جاده ابریشم  شهر همدان/نادر آقاسیدجواداسلام* ،بهمن رحیمی**

چکیده کاروان‌سرا به معنی سرای کاروان، نام ها و معانی مختلف دارد و رباط‌های بزرگ و جامع، در شهر یا بیرون از آن را بدین نام می‌خوانند.کاروان‌سرا علاوه بر اتاق و ایوان دارای باره بند و طویله و انبار است. مطالعه هر چه بیشتر در مورد کاروان‌سراها و بناهای عام‌المنفعه، …

مشاهده بیشتر »

4-تأثیر سیاست­های مالیاتیِ مغولان بر نظام اقتصادی ایران/شقایق بصیری*

چکیده در ساختار قدرتِ ایران، نظام اقتصادی در شکلی نامستقل در ذیل حوزه سیاسی قرار داشت. این گزاره به صورت قانون­ نانوشته ه­ای بود تا حکومت­ های جدید به واسطه ­ی قدرتی که به زور به دست آورده بودند، این حق را برای خود قائل شوند تا در تمامی ساحت­ …

مشاهده بیشتر »

5-اشغال‌بندر بصره توسط انگلیس و ادعای حاکمیت شیخ خزعل بر بندر بصره/ طیبه ادریسی·

چکیده اتصال به خلیج فارس، واقع شدن بر سر راه‎های تجاری و ارتباطی ایران، عراق، عربستان و شام، بافت جمعیتی و مذهبی بصره و همچنین پیدایش نفت و بدست گرفتن حکومت مرکزی بصره بوسیله ایران و عثمانی و سپس استقلال عراق و تحولات پس از آن و بسیاری از موارد …

مشاهده بیشتر »